1-     عکس 4*3 : 6 قطعه

2-    اصل شناسنامه  و2 سری  تصویر ازتمام صفحات،

3-    اصل کارت ملی و2 سری  تصویر

4-    مدرک مقطع پایه و2 سری  تصویر

  • پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته: اصل مدرک دیپلم نظام جدید یا اصل مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش (درصورت آماده نبودن اصل مدرک ارایه گواهی موقت الزامی است)
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته: اصل مدرک دیپلم برای دانش آموزان 6-3-3 یا اصل پیش دانشگاهی یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم و یا اصل مدرک کاردانی پیوسته (درصورت آماده نبودن اصل مدرک ارایه گواهی موقت الزامی است)
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته: اصل و یا گواهی پایان دوره کاردانی و ریز نمرات آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی و ریز نمرات آن

5-    مدرک نظام وظیفه (مخصوص برادران)

الف- اصل و 2 برگ کارت پایان خدمت ویا معافیت دایم (کارتهای قدیمی اعتبار ندارد)

ب- مشمولان و متقاضیان معافیت تحصیلی.

  • پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته: گواهی دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش یا دیپلم نظام جدید و 1 برگ تصویر آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته: گواهی دیپلم برای دانش آموزان 6-3-3 یا اصل پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله و 1 برگ تصویر آنها
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته: گواهی اتمام دوره کاردانی و 1 برگ تصویر آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته: گواهی اتمام دوره کارشناسی و 1 برگ تصویر آن

لینک گروه واتساپ اطلاع رسانی دانشگاه:

https://chat.whatsapp.com/J6UZAdaWWKSDPKDnQ2mRBr

تلفن: 01144296835 - 01144298626