دانشگاه آبان هراز آمل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته برای مهر 1401  بدون کنکور دانشجو می پذیرد. داوطلبان جهت ثبت نام می توانند به دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

مدرک تحصیلی مقطع قبلی

1 قطعه عکس

شناسنامه و کارت ملی